A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Rolon

PrimOil Rolon kanë përdorim për lubrifikimin e disqeve të mbyllura (reduktues), zinxhirëve (veshje), vinçave të thjeshtë me zingjir dhe kodrina, për të operuar në mënyrë normale edhe në temperatura të larta. PrimOil ROLON janë të përshtatshme sidomos për reduktor me shpejtësi të vogël, duke filluar nga paisjet e vogla motorike 1kW. PrimOil ROLON aplikohet edhe në njësi të mëdha, të fuqishme, përdoren në mullinj, miniera, fabrika për prodhimin e çimentos dhe në mekanizmat e ngritjes së peshës.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES 68 100 150 220 320 460 680
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.879 0.883 0.889 0.893 0.895 0.898 0.910
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 40°C mm2/s
68 100 150 220 320 460 680
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 100°C mm2/s
8,97 11,6 15,25 19,5 24,45 29,98 38,52
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 105 103 102 100 97 93 93
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 204 220 225 230 236 243 250
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -30 -29 -27 -25 -23 -18 -12
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • ISO L-CKD, according to ISO 6743/6
  • ISO 3448 VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 & 680
  • ISO 12925
  • US Steel 224
  • DIN 51517 Part 3, CLP
  • David Brown S1. 53.10 (E)
  • AGMA 9005-E02