MARKETE

Në kuadër të këtyre stacioneve, konsumatorëve iu ofrohen edhe mundësi të tjera, për tu shërbyer në marketet moderne dhe në restorantet ekskluzive, të cilat janë dëshmuar për cilësi të lartë dhe të veçantë.