DERIVATET

Zingjiri i pompave të derivateve Ballkan Petrol ofron konsumatorëve cilësi të lartë të derivateve Premium, Euro Diesel, Euro Benzinë dhe LPG, si dhe shërbime në marketet moderne dhe në restorantet ekskluzive.

Në kuadër të këtyre stacioneve, konsumatorëve iu ofrohen edhe mundësi të tjera, për tu shërbyer në marketet moderne dhe në restorantet ekskluzive, të cilat janë dëshmuar për cilësi të lartë dhe të veçantë.

Pursuing the vision for a more ecological world, in addition to installing photovoltaic panels, Balkan Petrol Corporation has initiated projects to build recharging stations for electric vehicles.

Certifikatat