A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Garden 4T SAE 30

PrimOil Garden 4T SAE 30 është vaj monograd i dizajnuar të përmbushë kërkesat e motorëve të vegjël, e veçanërisht ato për aplikim në pajisjet e kopshtit dhe pajisje tjera të vogla bujqësore.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES 4T SAE 30
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.880
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
90.7
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
11,2
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 111
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 211
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -30
    SPECIFIKACIONI / SPECIFICATION
  • API SG/CD