A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
SAE 30

PrimOil SAE 30 është vaj motorik monogradë i formuluar nga përzgjedhja e tretësëve bazik të rafinuar mire, si dhe paketa e aditivëve që siguron mbrojtje dhe përmbushje të kërkesave API CC/SD.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES SAE 30 SAE 40
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.886 0.890
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
11,4 15
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
104.5 157
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 95 95
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 230 245
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -26 -21
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • API CC/SD