A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Trafo A

PrimOil Trafo A janë vajra izoluese të formuluara nga vajrat minerale nafteinike me rafinim të lartë si dhe aditivët antioksidant të tipit fenolik. Janë të dizajnuara pë përdorim në paisjet elektrike me tension të lartë, siq janë transformatorët, ndërprerësit e qarkullimit ku kërkohet vaj si material izolues transmetues nxehtësie.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES TRAFO A
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.884
Përqindja e ujit, mg/kg /
Water content, mg/kg
20
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 40°C mm2/s
106.4
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 141
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -47
PCA% / PCA% <3.0
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • IEC 60296 Ed.4.0, 2012 Class I
  • VDE 0370 Part I
  • Siemens TUN 901293
  • ASTM 03487 Type II (excl. gassing temol)
  • EN 61039
  • ISO-L-NT10-2960131