A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
SHPD 20W-50

PrimOil SHPD 20W-50 është vaj motorik multigradë i rekomanduar për përdorim në makinerinë e rëndë dhe ngarkesë të madhe të motorëve dizel, në veturat komerciale, makinat dhe paisjet statike në miniera, industrinë e konstruksionit dhe ferma etj. PrimOil SHPD 20W-50 aplikohet aty ku prodhuesit rekomandojnë vaj motorik me nivel të performancës ACEA E7 dhe API CI-4.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES SHPD 20W-50
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.887
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
18,5
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
161.7
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 129
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 231
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -26
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • ACEA E7
  • API CH-4/SJ
  • MB 228.3
  • MAN M 3275-1
  • Caterpillar ECF-1-a