A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
MNP

PrimOil MNP vajrat shtresore kanë për qëllim lyerjen e shtresave horizontale dhe vertikale si dhe kushinetat e thjeshta të makinave për përpunim me prerje.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES 32 68 100 150 220
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.869 0.878 0.882 0.887 0.889
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
32 68 100 150 220
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 100 100 97 95 95
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 205 215 220 225 235
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -18 -15 -12 -10 -9
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • ISO 3448 VG 68, 150, 220
  • ISO-L-G
  • ISO 6743/13
  • DIN 51524 Part 2-HLP
  • DIN 51517 Part 3-CLP
  • Cincinnati Milacron P-47, P-50