A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
EP 90

PrimOil EP 90 Vajra për paisje me dhembëzor, janë dedikuar për lyerjen e të gjitha llojeve të dhembëzoreve, spirale, të pjerrët, dyshpejtësi dhe dhëmbëzor kryesor të boshtit që gjejnë aplikim në automobila dhe industri të rëndë dhe janë efikas në fërkim. Rekomandohen për ndërrues manual, boshte të pasme dhe diferenciale që kërkojnë vaj me kualitet API GL-4 EP (ekuivalent me shkallën e viskozitetit të specifikacionet e vjetëruara të USA MIL-L-2105C/D).

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES EP 90
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.895
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
19
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
225.9
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 95
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 230
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -18
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • API GL-4/5
  • MAN 342 Type M-2
  • MIL-L-2105; Volvo STD 1273.10
  • ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B & C /17B/19B/21A