A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
EP 85W-140

PrimOil EP 85W-140 janë vajra për paisje me dhembëzor, janë dedikuar për lyerjen e të gjitha llojeve të dhembëzoreve, spirale, të pjerrët, dy-shpejtësi dhe dhëmbëzor kryesor të boshtit që gjejnë aplikim në automobila dhe industri të rëndë dhe janë efikas në fërkim. Rekomandohen për ndërrues manual, boshte të pasme dhe diferenciale që kërkojnë vaj me kualitet API GL-5 EP (ekuivalent me shkallën e viskozitetit të specifikacionet e vjetëruara të USA MIL-L-2105C/D).

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES 85W-140
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.900
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
25,5
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
323
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 100
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 210
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -24
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • API GL-5
  • ISO 6743/6
  • ISO-L-CKT
  • MAN 342 Type M-1
  • Volvo STD 1273.10
  • MIL-L 2105D1
  • ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/16D