A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Lithium EP 00/000

PrimOil Lithium EP 00/000 janë yndyrna anti-fërkimi gjysëm të lëngshëm multifunksionale të prodhuara nga trashje e vajit bazik të përshtatshëm me sapun litium 12-hidroksistearat dhe duke shtuar aditivë të perzgjedhur. Përdoren kryesisht në lubrifikimin e impianteve te centralizuar, në automjete ndihmëse dhe pajisje që veprojnë në ambiente të hapura, me tubacione të gjata. Këto yndyrna gjysmë të lëngshme përdoren në të gjitha llojet e motorëve të marsheve ku prodhuesit rekomandojnë vajosjen me yndyrat. Ndër aplikimet tipike, këto yndyrna lubrifikojne rrotat e njësive të transportit hekurudhor, kushinetat e rrotave të kamionëve, kushinetat rrotulluese në thërrmuesit, bluarëset dhe mikserët, lubrufikimin e përgjithshme në punimet e çelikut (sidomos në milje të ftohta dhe me nxehtesi), lubrufikimin e sistemeve të centralizuar, ku yndyra ushqehet në pikat e lubrifikuara të ngarkuara rëndë. Temperatura e punës, nga -40 ° C në + 120 ° C.

    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION

  • NLGI 00
  • ISO 6743/9 ISO-L-XCBEB 00
  • DIN 51502, DIN 51825 – GP 00 G-30