A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Eco Coolant Fluid

PrimOil Eco Coolant Fluid është fluid i bazuar në MPG, Farma glycerol si dhe një pako adekuate e aditivëve, që të ketë performancë të mirë ndaj temperaturave të ulëta dhe mbrojtje nga korozioni. Është lëng që përdoret në sistemet solare dhe të ngrohjes qëndrore. Siguron mbrojtje për një periudhë të gjatë kohore, është i liruar nga substancat e rrezikshme siç janë: nitrite, aminet dhe fosfatet që e bënë produktin të përshtashëm me ambientin. Është i tretshëm me ujin në të gjitha proporcionet dhe mundë të mbronë sistemet solare të ngrohjes deri në -50 °C.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES ECO COOLANT FLUID
Dukshmëria / Appearance Pastër /Clear
Densiteti relative ne 15.5°C
Relative density at 15.5°C, g/cm3
1,15
Pika inicuese e vlimit, °C
Initial boiling point, °C
189
Pika e ngrirjes pas 50/50, °C
Initial crystalization after 50/50, °C
-37
Ngjyra / Color Transparent
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • BS 6580
  • ASTM D 5117 / D 1384