A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
ATF-Dexron III

PrimOil ATF-Dexron III rekomandohet të përdoret në të gjitha transmisionet automatik në përshtatshmëri me specifikacionet e GM Dextron III. Gjithashtu mund të përdoret edhe te transmisionet manuale me paisje servo dhe sisteme hidraulike tek veturat e pasagjereve, komerciale, mjetet e rënda, makina bujqësore, makinerinë rrugore dhe posaqërisht aplikohen në paisjet detare.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES ATF
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.875
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
7,2
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
33.9
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 183
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 189
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -40
  SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
 • GM DEXRON IID, IIIH
 • Allison C4
 • Ford MERCON
 • ZF TE-ML 14
 • Ford ESP-M2C166-H
 • ESP-M2C138-CJ
 • MAN 339 V1, Z1
 • MB 236.2
 • Caterpillar TO-2
 • Renk (Doromat)
 • Voith H 55.6335.X (G607)