A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
TO-4 10W

PrimOil TO-4 10W janë vajra që përmbushin kërkesat për Caterpillar TO-4, Allison C-4 dhe Comatsu Micro-Clutch. Këto vajra mund të përdoren në shumë lloje të transmisionëve, te të cilat kërkohet niveli i performancës si në vijim: ZF TE-ML 01, 03 dhe Eaton Fuller. Aditivët e përdorur për prodhim japin rezultate kaluese në transmisionin Mack dhe testet CRC-L-60-1 të kërkuara në specifikacionet e API MT-1. PrimOil TO-4 10W zbatojnë performancën API CF.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES TO-4 10W
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.891
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
6,4
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
40.4
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 108
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 229
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -33
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • Caterpillar TO-4
  • Allison C-4
  • API CF, API MT-1
  • ZF TE-ML 03C/07C
  • Komatsu KES 07.868.1 (2002) Microclutch test