A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
Antifreeze LongLife G-13

PrimOil Antifreeze LongLife G-13 është gjenerata e fundit e antifrizit, e formuluar me bazë glikoli dhe nga nje përzgjedhje e kujdesëshme e aditivëve, pa përmbajtje të substancave të dëmshme siç janë: fosfatet, nitratet dhe aminat, që e bejnë që ky produkt të jetë ekologjik dhe miqësorë me ambientin. PrimOil Antifreeze Long Life G-13 siguron mirëmbajtje të lehtë të motorit nga ngrirja, jetëgjatësi në përdorim si dhe mbrojtje nga korrozioni dhe shkumimi. Përdorimi: është i paraparë që të përdoret në të gjithë ftohësit e motorëve. PrimOil Antifreeze Long Life G-13 rekomandohet të përzihet me ujë të dejonizuar në raport 50/50, duke siguruar mbrojtje kundër ngrirjes deri në minus 37°C. Mbrotja maksimale arrihet me një përzierje prej 68% PrimOil Antifreeze LongLife G-13, ndërsa përzierja me më shumë se 70% PrimOil Antifreeze LongLife G-13 nuk është e rekomanduar.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES G-13
Dukshmëria / Appearance Pastër / Clear
Densiteti relative ne 15.5°C
Relative density at 15.5°C, g/cm3
1,12
Pika inicuese e vlimit, °C
Initial boiling point, °C
163
Pika e ngrirjes pas 50/50, °C
Initial crystalization after 50/50, °C
-37
pH / pH (50% vol.) 8,5
Ngjyra / Color Vjollcë / Purple
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • ASTM D 3306 / D 4340 / D 4985 / D5 345 / D 6210
  • MB 325.3, MAN 324 Type SNF
  • SAE J 1034, VW TL774-F (G12+)
  • VOLVO 1286083
  • MTU MTL 5048
  • OPEL GM 6277M