A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
MVR

PrimOil MVR janë vajra për zingjir të dizajnuara për lyerjen e zingjirëve. Paketa e aditivëve siguron lidhje shumë të mirë me mjetin e prerjes si dhe redukton mveshjen e mjetit të punës dhe konsumim të ulët të vajit.

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES MVR
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.885
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
110
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 80
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 250
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -20
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • ISO 3448 VG 100
  • ISO 6743/1
  • ISO-L-AB