A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh

PrimOil
EP 80W-90

PrimOil EP 80W-90 Vajra për paisje me dhëmbëzor, janë dedikuar për lyerjen e të gjitha llojeve të dhëmbëzorëve, spirale, të pjerrët, dy-shpejtësi dhe dhëmbëzor kryesor të boshtit që gjejnë aplikim në automobila dhe industri të rëndë dhe janë efikas në fërkim. Rekomandohen për ndërrues manual, boshte të pasme dhe diferenciale që kërkojnë vaj me kualitet API GL-5 EP (ekuivalent me shkallën e viskozitetit të specifikacionet e vjetëruara të USA MIL-L- 2105C/D).

VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES 80W-90
SAE Gradacioni / Viscosity grade
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml 0.889
Viskoziteti Kinematik në 100°Cmm2/s
Knematic Viscosity at 100°C mm2/s
14,4
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s
130.7
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index 110
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C 210
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C -30
    SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
  • API GL-5
  • ISO 674316
  • ISO-L-CKT
  • MAN 342 Type M1, 342 Type 2
  • ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/17B/19B/21A
  • Volvo STD 1273.10
  • MIL-L 2105D