PrimOil

Fabrika për prodhimin e vajrave motrike, industriale dhe fludie të tjera, me adresë në Rr.Industraile pn.Fsh Gurëz Ferizaj, bënë shitjen e varjave motorike dhe industriale si dhe lëndëve tjera me markë PrimOil. Fabrika posedon teknologji dhe laborator të sofistikuar dhe në bashkëpunim me prodhuesit e mirënjohur të vajrave Bazike dhe Aditivëve dhe me ekspertë të huaj ka bërë të mundur të zhvillohet prodhimtaria e vajrave me standardet më të larta që produktet PrimOil të jenë të njohur në tregun vendor dhe Evropian.
Për të qenë në trend të zhvillimeve ne po punojmë që të ofrojmë produkte dhe shërbime të cilat do të jenë konkurrent në tregun Evropian.
Objektiva e Ballkan Petrol është që produktet PrimOil të jenë konfrom standardëve ndërkombetare. Për arritjen e këtyre objektivave ne kemi implementuar sistemin e menaxhimit të cilësisë së produktit ( Standard ndërkombëtarë ISO 9001 për menaxhim të cilësis), implementimin e sisitemit të menaxhimit për mbrojtjen e ambientit ( Standard ndërkombetare ISO 14001 për mbrojtje të ambientit), dhe jemi të akredituar nga Drejtoria e Akreditimin të Kosovës sipas standardeve ISO 17025 ( Laboratori Ballkan Petrol i akredituar sipas standardit ISO 17025).
Me qëllim të jemi sa më afër konsumatorëve tanë ne kemi persona të specializuar në këtë industri në mënyre që konsumtatorve tane te ju ofrojm zgjedhje dhe të iu japim udhezime për përdorim të vajrave motorike dhe industriale.